TAUSTA

Vertin tilalla ensimmäinen kosketus emolehmiin saatiin vuonna 1997.
Nykyinen isäntäpari mieltyi kuitenkin Herefordiin ja puhdasrotuisen Hereford -karjan kasvatus aloitettiin keväällä 2009. Herefordin rehuhyötysuhde ja kyky hyödyntää luonnonlaitumia olivat keskeisiä tekijöitä rotuvalintaa päätettäessä. Karjankasvatuksessa huomio on kiinnitetty eläinten jalostukseen.

JALOSTUS

Karjanjalostuksessa keskeisinä periaatteina pidämme helppohoitoisuutta,
käsiteltävyyttä ja rodunomaista rakennetta. Helppohoitoisuus tarkoittaa eläintemme kohdalla terveyttä ja hyviä emo-ominaisuuksia. Emo-ominaisuuksista tärkeimpiä ovat helpot poikimiset ja emon luontainen halu ja kyky huolehtia vasikastaan heti syntymästä alkaen.

Käsiteltävyys tarkoittaa meille eläimen ja ihmisen välistä toimivaa suhdetta. Eläimen ei tule olla säikky tai aggressiivinen lähestyvälle ihmiselle vaan tulee suhtautua ihmisiin tyynesti.

Rodunomainen rakenne tarkoittaa mielestämme Herefordien kohdalla sopusuhtaista ja kohtuudella lihaksikasta rakennetta. Lihaksiston tulee olla harmonisessa suhteessa eläimen muuhun rakenteeseen.

Edellä mainittujen periaatteiden lisäksi seuraamme myös tarkasti eläinten kasvua.
Tila kuuluu emolehmätarkkailuun.
Lisätietoa emolehmätarkkailusta löydät Faban kotisivuilta.

HOITO

Eläimet laiduntavat joka vuosi vähintään 6 kuukautta perinteisillä peltolaitumilla ja tilan läheisyydessä sijaitsevilla perinnebiotooppi laitumilla. Talvikauden eläimet asuvat vuonna 2009 valmistuneessa pihatossa päästen vapaasti käyskentelemään hakepäällysteiseen jaloittelutarhaan.
Eläinten ruokinta perustuu ravintosuunnitelmaan. Ruokinnassa käytetään ainoastaan luonnonmukaisesti viljeltyä esikuivattua heinää ja kokoviljasäilörehua.

ELÄINTEN MYYNTI

Tilalta myydään vuosittain eläimiä jalostukseen. Lisätietoja eläimistä voi kysyä tilalta. Vierailijat ovat aina tervetulleita, ilmoitathan kuitenkin tulostasi.
Myyntiin »