Vertti nykyisin

Vertin metsiä hoidetaan kestävän kehityksen periaatteella, ja metsät ovat PEFC–sertifioituja. Tilaa ympäröi kolme järveä, jokiverkosto ja 2000-luvun alussa perustettu mittava tilan omistuksessa oleva Natura-luonnonsuojelualue.

Viljeltyä peltoa ja laidunmaata on yhteensä noin 150 hehtaaria. Viljelyssä pyritään monipuolisuuteen. Viljelyn keskeisimpiä tavoitteita on karkearehun tuotanto nykyisen noin 40-päisen Hereford -karjan tarpeisiin. Tämän lisäksi tilalla viljellään viljaa sekä pienimuotoisesti sipulia ja mansikkaa. Lisäksi tilalla on pieni määrä munivia maatiaiskanoja ja äskettäin perustettu omenapuu viljelmä.

Kaikki tilan tuotanto on luomutuotantoa. Tuotannossa keskeisiä asioita ovat ekologisuus ja dynaaminen monipuolisuus.

Ympäristön monimuotoisuutta on elävöitetty ottamalla käyttöön vanhoja metsälaitumia, niittyjä ja hakamaita. Näiden perinnebiotooppilaidunten kunnostamiseen on panostettu systemaattisesti. Näin tilan tuotantosuunnat metsätalous ja maatalous yhdistyvät ympäristöä sekä luontoa hoitavaksi ja monipuolistavaksi kokonaisuudeksi.